Page 360 - reca

Basic HTML Version

Řezné a brusné
nástroje, pilníky
Dílenské pilníky
4
Werkstattfeilen
Workshop Files
Workshop Files
plochý, DIN 7261, tvar A
plochý, DIN 7261, tvar A
Pravoúhlý pilník s úchytkou a sekem na třech stranách, jedna hrana bez
seku.
Sek 1 (hrubování, hrubé obrábění), sek 3 (obrábění načisto, jemné
obrábění).
objednací číslo
délka
(mm)
sek
šířka
(mm)
výška
(mm)
0695 089 111
100
1
12
3,0
0695 089 131
100
3
12
3,0
0695 089 112
125
1
14
3,5
0695 089 132
125
3
14
3,5
0695 089 113
150
1
16
4,0
0695 089 133
150
3
16
4,0
0695 089 114
200
1
21
5,0
0695 089 134
200
3
21
5,0
0695 089 115
250
1
25
6,5
0695 089 135
250
3
25
6,5
0695 089 116
300
1
30
7,0
0695 089 136
300
3
30
7,0
0695 089 117
350
1
35
7,0
0695 089 137
350
3
35
7,0
0695 089 118
400
1
39
9,0
0695 089 138
400
3
39
9,0
Dílenské pilníky
5
Werkstattfeilen
Workshop Files
Workshop Files
trojúhelníkový, DIN 7261, tvar C
trojúhelníkový, DIN 7261, tvar C
Trojhranný pilník, vybíhající do špičky, s úchytkou a sekem na třech stra-
nách.
Sek 1 (hrubování, hrubé obrábění), sek 3 (obrábění načisto, jemné
obrábění).
objednací číslo
délka
(mm)
sek
šířka
(mm)
0695 089 311
100
1
8,0
0695 089 331
100
3
8,0
0695 089 312
125
1
9,0
0695 089 332
125
3
9,0
0695 089 313
150
1
11,0
0695 089 333
150
3
11,0
0695 089 314
200
1
14,5
0695 089 334
200
3
14,5
0695 089 315
250
1
17,0
0695 089 335
250
3
17,0
0695 089 316
300
1
20,0
0695 089 336
300
3
20,0
3.1